Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Đà Lạt

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 16 B00, B08, D07, D90

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B08, D07, D90