Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Đà Lạt

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520402 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520402
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90