Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 19.45 A00, A01, C01, D01

TO >=6.2; TTNV <=3

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
19.45
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=6.2; TTNV <=3