Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 21.3 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
21.3
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01