Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 20.8 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
20.8
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90