Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Mở Hà Nội

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 22.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01