Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mở Hà Nội

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 21.65 A01, C01, D01

Toán >=6.2 NV<=2

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
21.65
Tổ hợp môn
A01, C01, D01
Ghi chú
Toán >=6.2 NV<=2