Thứ bảy, 26/11/2022
Đại học Điện lực

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 21.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07