Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Điện lực

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 22.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07