Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Sài Gòn

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 19.4 A01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
19.4
Tổ hợp môn
A01