Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sài Gòn

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 22.8 A00

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00