Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sài Gòn

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 21.55 A01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
21.55
Tổ hợp môn
A01