Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07