Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 15.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07