Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Đà Lạt

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 16 A00, A01, A12, D90

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, A12, D90