Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đà Lạt

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 15 A00, A01, A12, D90

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A12, D90