Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 24.15 A00, A01, C01, C05

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
24.15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, C05