Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 19 A00, A01, C01, C05

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, C05