Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Đà Lạt

Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460101 16 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7460101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90