Thứ ba, 5/3/2024
Học viện Cảnh sát nhân dân

Gửi đào tạo ngành Y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|00B00 23.09 B00

Mã ngành
7860100|00B00
Điểm chuẩn
23.09
Tổ hợp môn
B00