Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01