Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15 A07, A09, C00, C20

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A07, A09, C00, C20