Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 35.6 D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
35.6
Tổ hợp môn
D01