Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 33.9 D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
33.9
Tổ hợp môn
D01