Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Mở Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 30.53 D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
30.53
Tổ hợp môn
D01