Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Mở Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 32.61 D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
32.61
Tổ hợp môn
D01