Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 24.7 A01, D01, D07

Toán >=8.2 NV<=8

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=8