Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 24.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07