Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Thăng Long

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 23.84 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
23.84
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01