Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 22 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01