Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 26.25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01