Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Điện lực

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 23.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07