Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Điện lực

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 21.3 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
21.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07