Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 14.2 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
14.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01