Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01