Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01