Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01