Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 26.6 D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
D01