Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Công nghiệp TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 24 A01, C01, D01, D96

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, C01, D01, D96