Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Công nghiệp TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 19 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96