Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 22 A01, C01, D01, D96

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, C01, D01, D96