Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 20.75 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15