Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 21 A01, D14, D15

Tiếng Anh nhân hệ số 2

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D14, D15
Ghi chú
Tiếng Anh nhân hệ số 2