Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01