Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 22.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10