Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Phan Thiết

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01