Thứ bảy, 15/6/2024
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10