Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Đà Lạt

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 17.5 C00, C20, D01, D78

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D78