Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Đà Lạt

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 17.5 C00, C20, D01, D78

Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D78
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng