Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Đà Lạt

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 18 C00, C20, D01, D78

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D78