Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A06, B00, B04, C08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A06, B00, B04, C08