Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Y Hà Nội

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 24.7 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
B00