Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Thăng Long

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.05 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
B00