Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Cửu Long

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 18 A02, B00, B03, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, D08