Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Cửu Long

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A02

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02