Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07