Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.5 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07