Thứ sáu, 9/6/2023

Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Mã trường: YDD Nam Định

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 895

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
  2. Xét điểm thi THPT.
  3. Xét học bạ.

Điểm chuẩn