Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Y Dược Hải Phòng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20.25 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
B00