Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Y Dược Hải Phòng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.05 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
B00