Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Y Dược Hải Phòng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 24 B00

Tiêu chí phụ: môn 1: 8.25, môn 2: 6.25, môn 3: 8.4

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Tiêu chí phụ: môn 1: 8.25, môn 2: 6.25, môn 3: 8.4