Thứ bảy, 13/7/2024
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20.95 B00, B08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20.95
Tổ hợp môn
B00, B08