Thứ tư, 6/7/2022
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 20.65 B00, B08

TO>=7.8; SI >=5.5;TTNV <=7

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
20.65
Tổ hợp môn
B00, B08
Ghi chú
TO>=7.8; SI >=5.5;TTNV <=7