Thứ sáu, 24/3/2023
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.1 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.1
Tổ hợp môn
B00