Thứ bảy, 10/6/2023

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDY Đà Nẵng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 230

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  2. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
  3. Xét học bạ THPT (chỉ áp dụng cho ngành điều dưỡng)

Điểm chuẩn