Thứ ba, 25/1/2022

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDY Đà Nẵng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 230

  1. Xét tuyển thẳng.
  2. Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  3. Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

Điểm chuẩn