Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Y Dược Thái Bình

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 24.2 B00

TTNV <=4

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
TTNV <=4