Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Y Dược Thái Bình

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 22.1 B00, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
22.1
Tổ hợp môn
B00, D08