Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Y Dược Thái Bình

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 21.3 B00, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
21.3
Tổ hợp môn
B00, D08