Thứ sáu, 8/12/2023
Đại học Y Dược Cần Thơ

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 23.2 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
B00