Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Y Dược Cần Thơ

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 21.75 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
B00