Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Tây Đô

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A02, B00, B03, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, D08