Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Tây Đô

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A02

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02