Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tây Đô

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 14 A02, B00, B03, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, D08