Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00