Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.05 B00, B08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
B00, B08