Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 21.9 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
21.9
Tổ hợp môn
B00