Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401TQ 23.45 B00

NN>=0;DTB12 >=0;VA >=0;TTNV <=8

Mã ngành
7720401TQ
Điểm chuẩn
23.45
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=0;DTB12 >=0;VA >=0;TTNV <=8