Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401TQ 19.1 B00

Mã ngành
7720401TQ
Điểm chuẩn
19.1
Tổ hợp môn
B00