Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kiên Giang

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 14 B04

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
B04