Thứ tư, 22/3/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 18.8 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
18.8
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01