Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 20.95 A00, B00, C15, D01

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
20.95
Tổ hợp môn
A00, B00, C15, D01