Thứ năm, 30/6/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 16 A16, B00, B03, D01

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A16, B00, B03, D01