Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Tiền Giang

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 13 A00, A01, B00, B08, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08, D08