Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tiền Giang

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 14.5 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08