Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Cửu Long

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 15 A00

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00