Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 22.75 A00, D07, D08

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, D07, D08