Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 24 A00, B00, D07

TO >=7; HO >=8; TTNV<=5

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
TO >=7; HO >=8; TTNV<=5