Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 20 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07