Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 23 A00, A02, B00

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A02, B00