Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201 22.75 A02, B00

Mã ngành
7420201
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A02, B00